Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

LSK – GDPR adatkezelési szabályzat

Az LSK Hungária Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
 
2018. május 25-től lép érvénybe az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása, a General Data Protection Regulation GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. 04. 27). Ez minden uniós országban, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó!

Fentiek értelmében az eddig érvényben lévő adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat az alábbiak szerint módosítottuk ill. egészítettük ki:

  • Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy: LSK Hungária Kft.
  • Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy címe: 1118 Budapest, Beregszász út 55/b.
  • Elérhetőség, ügyfélszolgálat: +36-1-421-5490, info@lsk.hu

Az adatkezelés ténye: Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy, az LSK Hungária Kft. az általa üzemeltetett „lsk.hu” webáruház (a továbbiakban Rendszer) felhasználóinak, mint adatkezeléssel érintetteknek személyes adatait kezeli a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a szabályzatban meghatározott célból és módon. 

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Rendszer valamennyi felhasználója. 

A kezelt adatok köre
A Felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név, jelszó, egyéni azonosító kód, szállítási cím, telefonos elérhetőség. A Felhasználó döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok.
A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatok rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő mindaddig rögzíti, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.
 
Az adatkezelés célja
Az érintettek által megadott azonosító adatok esetében az adatok kezelésének célja az érintettek Rendszerben történő azonosítása, és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges adatok rendelkezésre állásának biztosítása. A Rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok felhasználhatóak az Adatkezelő általi statisztikakészítéshez.
Az adatokat az Adatkezelő a megrendelésekkel és egyéb tranzakciók (előzetes foglalás, kívánságlista…) feldolgozásával kapcsolatos kommunikáció során használja fel. A promóciós tájékoztatás mellett az adat gazdájának beleegyezésével lehetőség nyílik meghatalmazott harmadik felekkel technikai, logisztikai és egyéb szolgáltatás igénybevételére irányuló kapcsolatfelvételre.
Az adatkezelés jogalapja: 
.Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja, amely szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. 

Az adatkezelés időtartama
Az érintettek által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a jelen Feltételek szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. Az érintett önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.
Az adatkezelés időtartama az érintett döntése alapján megadott adatok esetében addig tart, amíg az érintett döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel az érintett nem él.
A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.
 
A személyes adatok törlése
A törlési igényt e-mailben az info@lsk.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli a Felhasználási Feltételekben törlendőként megjelölt az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
Az adatokhoz az LSK Hungária Kft. adatkezelésre ill. feldolgozásra jogosult kollégái, ezen túlmenően a megrendelések kiszállítása során közreműködő szerződése partnerek (Magyar Posta, futárszolgálatok) férhetnek hozzá.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény II. Fejezetének 13. Alcíme tartalmazza az érintettek jogaira vonatkozó rendelkezéseket. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
Az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény II. Fejezetének 15-17. Alcíme tartalmazzák az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket. 

Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az Európai Unió területén kerülnek tárolásra, illetve kezelésre.
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy megválasztása és üzemeltetése során törekszik arra, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik megőrizni:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.
Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 24-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.